SDE: meer dan netwerk en energieprofiel

Onderzoeksoutput: Blogs and web publicationsProfessional

Samenvatting

Martien Visser: verbreedt én verdiep de SDE.
De SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) wordt vanaf volgend jaar verbreed. Niet alleen de productie van hernieuwbare energie, maar ook andere maatregelen om de Nederlandse CO2-emissie te verlagen worden meegenomen. De SDE kijkt helaas slechts naar hoeveelheden. Het energiesysteem blijft buiten beschouwing. Netwerkproblemen zijn het resultaat en op termijn gebrekkige aansluiting tussen aanbod en vraag naar energie. Het wordt hoog tijd dat we bij de rangschikking van projecten in de SDE ook de impact op het energiesysteem gaan meewegen. Naast verbreden, moet de SDE ook verdiepen.
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
UitgeverEnergiepodium.nl
StatusPublished - 18 sep. 2019

Keywords

  • energietransitie
  • duurzame energie
  • zonne-energie

Citeer dit