Screening of novel HSP-inducing compounds to conserve cardiomyocyte function in experimental atrial fibrillation

André Heeres, Hu Xu (First author), Denise MS van Marion (First author), Femke Hoogstra-Berends, Deli Zhang, Jean-Paul Seerden, Lizette Loen, Herman Steen, Robert H Henning, Bianca J J M Brundel

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

60 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Screening of novel HSP-inducing compounds to conserve cardiomyocyte function in experimental atrial fibrillation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science