Science (Natuur en Techniek) werkplekopdracht (WPO)

Menno Wierdsma

Onderzoeksoutput: Working paperProfessional

1131 Downloads (Pure)

Samenvatting

Studentenbereideneen NW&T les vooraan de hand van het 5-stappenplan voornatuuronderwijs (didactisering van eenonderzoekscylus) enzettendaarbij de werkvorm ‘observatie- endemonstratiekring’ in. Daarbijmoetenzijtervoorbereidingaangevenwelke(leerlinggerichte) vragenzij de leerlingenwillenstellen(afhankelijk van de fase in de les / stappenplan) en wat voorantwoordenzij van llnverwachtenn.a.v. die vragen. Na afloopwordt de coach op de werkplek (=observant) o.a. gevraagdaantegeven in hoeverredit is gelukt.
Originele taal-2Dutch
UitgeverHanze University of Applied Sciences, Groningen - Centre of Expertise Healthy Ageing
Aantal pagina's4
StatusPublished - 2015

Keywords

  • onderwijskunde
  • lessen onderwijs
  • voorbereiding

Citeer dit