Schouwerzijl 2012: hoe waarderen inwoners van Schouwerzijl hun leefomgeving?

Jannie Rozema

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

209 Downloads (Pure)

Samenvatting

In opdracht van de Vereniging Dorpsbelangen Schouwerzijl is onderzoek gedaan onder alle inwoners van Schouwerzijl hoe zij hun leefomgeving waarderen. In dit onderzoek zijn vier domeinen betrokken die bepalend zijn voor de beleving van leefbaarheid: het wonen en de woonomgeving, het voorzieningenniveau, het sociale klimaat en het organiserend vermogen van de dorpsgemeenschap. Het doel van dit onderzoek was om de Vereniging Dorpsbelangen Schouwerzijl te adviseren over de inhoud van een nog op te stellen dorpsvisie. In het onderzoeksrapport staat het advies voor een zeer korte dorpsvisie met 10 belangrijke waarden en voorbeelden van uitvoeringshandelingen.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's64
StatusPublished - 2013

Keywords

  • leefbaarheid
  • leefomgeving
  • infiltratie
  • waardering
  • kwaliteit van leven

Citeer dit