Schoolgebouwen in Oost Groningen: gemeente nog steeds probleemeigenaar

Dirk Kootstra

  Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

  105 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De meest recente ontwikkeling op het gebied van onderwijshuisvesting is het advies van de Onderwijsraad om de sluitingsnorm te verhogen van 23 naar 100 leerlingen. Het is begrijpelijk dat dit protesten oproept. Deze wijziging heeft landelijke impact maar raakt ook zeker Oost Groningen. Er is echter meer aan de hand. Eerder hebben de PO Raad en de Rijksbouwmeester al geconstateerd dat de bekostigingssystematiek voor de huisvesting van primair onderwijs niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Vanuit die gedachte wordt een promotieonderzoek gedaan naar de mogelijkheden om te komen tot een nieuwe bekostigingssystematiek voor de huisvesting van primair onderwijs. Deze bijdrage is gebaseerd op één van de deelonderzoeken van het promotieonderzoek.
  Originele taal-2Dutch
  TitelBarometer Maatschappelijk Vastgoed
  Subtitelonderzoeken & perspectieven op maatschappelijk en financieel rendement
  UitgeverijHanzehogeschool Groningen
  Pagina's163-170
  ISBN van geprinte versie9789081977425
  StatusPublished - 2013

  Keywords

  • schoolgebouwen
  • financiering

  Citeer dit