Scholing door Noord-Nederlandse werkgevers in 2011

Harm van Lieshout, Franz Jozef Gellert, Henri Haan, Margriet Brummer

Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

69 Downloads (Pure)

Samenvatting

Verslag van een telefonische enquête onder bedrijven en instellingen met vijf of meer werkzame personen in Groningen, Friesland en Drenthe in 2011, die door ruim duizend werkgevers is ingevuld. Het onderzoek richt zich op de volgende vragen:
1 Welke scholingsinspanningen verrichten noordelijke werkgevers op dit
moment?
2 Welke verwachtingen hebben zij over de ontwikkeling van de
personeelsvraag?
3 Met welke strategieën (organisatie, werving, scholing) denkt men te gaan
inspelen op de verwachte personeelsvraag?
4 Welke knelpunten en behoeften ervaren de werkgevers als het gaat om
scholingsinvesteringen?
Bij de helft van de bedrijven en instellingen is de afgelopen 12 maanden
tenminste één persoon geschoold op mbo-, hbo- of wo-niveau. Het gaat in totaal om 7.248 geschoolde werknemers. Dat betekent dat van alle werknemers van alle bedrijven in het onderzoek 16.2% dat jaar is geschoold. Ruim een derde van de respondenten ziet de personeelsvraag de komende twee jaren toenemen.
Veelgenoemde strategieën die bedrijven meer denken in te zetten zijn de mate
waarin de werknemers scholing volgen, flexibiliteit van werktijden, en tijdelijke
contracten.
Originele taal-2Dutch
TitelCo-makership rond Leven Lang Leren in het hbo
RedacteurenHarm van Lieshout
UitgeverijHanzehogeschool Groningen - Kenniscentrum Arbeid
Pagina's18-49
ISBN van geprinte versie9789079371099
StatusPublished - jan. 2012

Keywords

  • arbeidswetenschappen
  • arbeidsmarkt
  • hbo
  • hrm
  • personeelstekort
  • scholing

Citeer dit