Schilderen met woorden: op zoek naar de betekenis van Verhalen Vertellen voor de beoefenaars

Tekla Slangen (First author), Evert Bisschop Boele

Onderzoeksoutput: ReportAcademic

172 Downloads (Pure)

Samenvatting

Verslag van een onderzoek waarin de cultuurparticipatiepraktijk van het verhalen vertellen op etnografische wijze wordt onderzocht, met name op de betekenis die die praktijk heeft voor de participanten.
Vertaalde titel van de bijdragePainting with words: Looking for the meaning of Storytelling
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's77
StatusPublished - jun. 2022

Keywords

  • etnografie
  • cultuurparticipatie
  • verhalen vertellen
  • vertelclub

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Schilderen met woorden: op zoek naar de betekenis van Verhalen Vertellen voor de beoefenaars'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit