Schein’s career anchors: testing factorial validity, invariance across countries, and relationship with core self-evaluations

Robert Costigan, Sait Gurbuz, Unsal Sigri

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Schein’s career anchors: testing factorial validity, invariance across countries, and relationship with core self-evaluations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Psychology