Samenwerkende werkgevers in arbeidspool

  Onderzoeksoutput: WebsiteOther research output

  Samenvatting

  Het stuk gaat over het inrichten van arbeidspools door ondernemers die gezamenlijk willen voldoen aan social return in aanbestedingen en voorbereid willen zijn op de verplichtingen die voortvloeien uit de door het kabinet voorgenomen Participatiewet en Quotumwet.
  Originele taal-2Dutch
  StatusPublished - 10 jun. 2014

  Keywords

  • arbeidspools
  • social return
  • participatiewet
  • quotumwet

  Citeer dit