Samenwerken met ouders: hoe doe je dat? startfoto OBS de Beijumkorf

Onderzoeksoutput: Working paperProfessional

Samenvatting

Tien basisscholen doen mee aan twee projecten die er allebei op gericht zijn de ouderbetrokkenheid op de scholen te verbeteren. Veel scholen hebben een visie op de samenwerking met ouders en ontplooien vaak al verschillende activiteiten om daar invulling aan te geven. Toch verloopt de samenwerking tussen ouders en school niet altijd zoals de scholen voor ogen hebben of vinden leerkrachten het af en toe knap lastig. Op andere scholen zijn zowel de ouders als de leerkrachten tevreden, maar kan het natuurlijk altijd beter. Uitgangspunt in beide projecten is dat het voor alle scholen zinvol is om na te denken over de schoolspecifieke wijze waarop zij met ouders willen samenwerken en te weten wat ouders van de school verwachten. In deze startfoto wordt de beginsituatie op OBS De Beijumkorf beschreven.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's9
StatusPublished - 10 jun. 2015

Keywords

  • basisonderwijs
  • ouderbetrokkenheid

Citeer dit