'Samenwerken in het kader van de Wmo

Onderzoeksoutput: Contribution to conference proceedingProfessional

27 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de workshop wordt stilgestaan bij de uitkomsten van één van de onderzoeken uitgevoerd door de Wmo-werkplaats Groningen/Drenthe. De noordelijke werkplaats is aangehaakt bij het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool. Het Lectoraat Rehabilitatie, STAMM CMO, een aantal gemeenten en instellingen werkten in deze werkplaats samen.
Originele taal-2Dutch
Titel5e Nationale RehabilitatieCongres
Aantal pagina's2
StatusPublished - 2013

Keywords

  • wmo
  • gemeenten (overheid)
  • samenwerking

Citeer dit