Samen werken aan een cultuur van excellentie

Lammert Tiesinga, Marca Wolfensberger

Onderzoeksoutput: BookProfessional

160 Downloads (Pure)

Samenvatting

Deze handreiking is bedoeld als een hulpmiddel voor het gesprek binnen de
opleiding, of bijvoorbeeld een faculteit, school of academie. Het gesprek kan
nieuwe ideeën opleveren om de cultuur van excellentie te bevorderen. Het kan
er ook toe leiden dat er tegenstrijdigheden worden gesignaleerd in de bestaande
situatie die veranderd zouden moeten worden. Het is geen handleiding om
stap voor stap tot een cultuur van excellentie te komen. Het kan wel leiden
tot nieuwe ideeën en verbetermaatregelen. Daarom sluit elk hoofdstuk af met
de vraag: wat gaan we doen? Door aandacht te geven aan deze vraag leidt het
gesprek tot verandering.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's15
ISBN van geprinte versie978-90-5303-120-9
StatusPublished - 2014

Keywords

  • hoger onderwijs
  • honours programmas

Citeer dit