Samen voor veilig opgroeien. De koers van het lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling

Onderzoeksoutput: BookProfessional

125 Downloads (Pure)

Samenvatting

In verkorte vorm uitgesproken als rede bij de aanvaarding van het ambt van lector Integrale Aanpak Kindermishandeling van de Academie voor Sociale Studies aan de Hanzehogeschool Groningen.
Het lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling wil een bijdrage leveren
aan een geweldloze opvoeding van kinderen en aan het vaker tegengaan, eerder en beter bespreekbaar maken en sneller stoppen van kindermishandeling. Binnen het brede thema ‘integrale aanpak kindermishandeling’ focust het lectoraat op twee inhoudelijke speerpunten: de basis versterken (empowerment van de gemeenschap) en ouders onder druk ondersteunen (empowerment van het individu). Naast deze twee inhoudelijke speerpunten, richt het lectoraat zich op twee speerpunten die betrekking hebben op professionele vaardigheden: in gesprek gaan over (vermoedens van) kindermishandeling en integraal werken.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's30
StatusPublished - nov. 2019

Keywords

  • kindermishandeling
  • opvoedingsondersteuning
  • nederland
  • maatschappelijke verantwoordelijkheid

Citeer dit