Samen voor alle kinderen

Jeannette Doornenbal, Anki Duin, Ankie Meyknegt

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Deze publicatie start met een korte inleiding: wat is en doet PACT?
Daarna formuleren we tien uitgangspunten: wat jonge kinderen nodig hebben voor hun ontwikkeling. De ijkpunten voor een sterke pedagogische omgeving zijn ingedeeld naar de niveaus van kwaliteit die we onderscheiden: dialogische kwaliteit, proceskwaliteit, structurele kwaliteit, inhoudelijke kwaliteit en dialogische professionaliteit. Begrippen die in een afsluitend artikel verder uitgewerkt worden. Ter illustratie zijn telkens voorbeelden uit de praktijk opgenomen. De verantwoording van de ijkpunten geven we in `De ijkpunten toegelicht’.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijBouwgroep PACT
StatusPublished - 2014

Keywords

  • pedagogiek

Citeer dit