Samen tegen Pesten: Uitkomsten en plannen op de Hildegaertschool

Annelies Kassenberg, Gabriëlla Dekker-Calado (First author), Rosanne Spruijt, Dorien Petri, Ninja van der Honing

Onderzoeksoutput: Other contributionOther research output

Samenvatting

In september 2019 is de Hildegaertschool van start gegaan met een onderzoeksteam bestaande uit ouders, onderwijspersoneel, studenten en onderzoekers van de Hanzehogeschool. Dit onderzoeksteam had als doel: samen succesfactoren en knelpunten blootleggen in de samenwerking -tussen de Hildegaertschool en ouders- in gevallen van pesten, om uiteindelijk een handreiking op te leveren voor de school. In dit document wordt uiteengezet welke stappen er tot nu toe zijn gezet, en welke concrete ontwerp- en ontwikkelplannen het projectteam voor de toekomst heeft.
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 2021

Keywords

  • pesten
  • basisscholen
  • projecten
  • samenwerking
  • ouders
  • leerkrachten

Citeer dit