Samen mooi wonen in Houwerzijl: advies voor Houwerzijl 2025

Jannie Rozema, Olga Buiter, Andries van den Berg

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

62 Downloads (Pure)

Samenvatting

Aan de Vereniging Dorpsbelangen Houwerzijl is advies uitgebracht over hoe zij voor Houwerzijl een dorpsvisie kan ontwikkelen. Er zijn adviezen gegeven over de mogelijke inhoud van de dorpsvisie. Aan de basis van de adviezen lagen interviews met inwoners en de lokale overheid alsmede een inwonersonderzoek. Van het inwonersonderzoek is een onderzoeksrapport verschenen (O. Buiter en J. Rozema (2011). Leven in Houwerzijl. Onderzoek naar de ervaren kwaliteit van de leefomgeving. Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen).
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's36
StatusPublished - 2011

Keywords

  • adviezen
  • leefbaarheid
  • leefomgeving
  • dorpsvisie

Citeer dit

Rozema, J., Buiter, O., & van den Berg, A. (2011). Samen mooi wonen in Houwerzijl: advies voor Houwerzijl 2025. Hanzehogeschool Groningen.