Rustig blijven wonen in Niehove: advies voor Niehove 3.0

Jannie Rozema, Annette van den Beemt

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

172 Downloads (Pure)

Samenvatting

Aan de Vereniging Dorpsbelangen Niehove is advies uitgebracht over hoe zij voor Niehove een dorpsvisie kan ontwikkelen. Er zijn adviezen gegeven over het proces om een dorpsvisie tot stand te brengen en over de mogelijke inhoud van de dorpsvisie. Aan de basis van de adviezen lagen interviews met inwoners, de lokale overheid en maatschappelijke organisaties en een inwonersonderzoek. Van het inwonersonderzoek is een onderzoeksrapport verschenen (Rozema, J. en A. Tjeerdsma (2011). Niehove anno 2011. Hoe waarderen inwoners van Niehove hun leefomgeving? Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen).
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Aantal pagina's40
StatusPublished - jun. 2011

Keywords

  • adviezen
  • dorpsvisie
  • leefbaarheid
  • leefomgeving

Citeer dit