Ruimte. Leergemeenschappen cultuureducatie: Publieksversie van het onderzoek naar de opstart en het verloop van leergemeenschappen cultuureducatie in Groningen en Drenthe

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

521 Downloads (Pure)

Samenvatting

Deze publieksversie richt zich op professionals uit het onderwijs of het culturele veld, die geïnteresseerd zijn om ‘lerend’ met elkaar samen te werken aan cultuureducatie. De publicatie bestaat uit zes onderdelen. In 'Onderzoek' introduceren we het onderzoek zoals wij dat uitvoerdden in de jaren 2017-2021. In ‘Vragen’ beantwoorden wij de vragen die ons gedurende het onderzoek vaak door betrokkenen gesteld werden. In ‘Tool’, introduceren wij de gesprekstool Ruimte die wij gedurende het onderzoek samen met betrokkenen ontwikkelden. Omdat betrokkenen daarnaast vaak behoefte aan voorbeelden hebben, presenteren wij vervolgens drie ‘Verhalen’ van leergemeenschappen. De ‘Processen’ maken zichtbaar hoe enkele leergemeenschappen te werk gingen. Tot slot presenteren we enkele ‘Werkvormen’ die betrokkenen, indien gewenst, kunnen gebruiken om meer grip te krijgen op een ‘lerend’ samenwerkingsproces.
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijResearch group Arts Education
Opdrachtgevend orgaanCompenta/K&C
Aantal pagina's35
StatusPublished - 11 mei 2022

Keywords

  • lerend samenwerken
  • leergemeenschappen
  • multiprofessionele samenwerking
  • cultuureducatie

Citeer dit