Risk for malnutrition in patients prior to vascular surgery

Lies Ter Beek, Linda Visser, Jan L N Roodenburg, Wim P Krijnen, Cees P van der Schans, Robert A Pol, Harriët Jager-Wittenaar, Louise B D Banning

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Risk for malnutrition in patients prior to vascular surgery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences