Risicotaxatie in de Nederlandse rechtspraktijk: op naar een best practice

Eric Blaauw, Marinus Spreen, Stefan Bogaerts

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

2630 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)70-77
TijdschriftExpertise en recht
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2019

Keywords

  • rechtspraktijk
  • risicotaxatie

Citeer dit