Richting, verrichting, inrichting en uitdagingen: een kwalitatieve analyse van de koplopers gemeentelijk vastgoed

Jan Veuger, Annette van den Beemt

  Onderzoeksoutput: ChapterProfessional

  360 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In de ‘Barometer Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed’ wordt aan alle gemeenten gevraagd welke gemeente voor hen een goed voorbeeld is en om welke reden ze die gemeente zien als koploper. Hieruit komt naar voren dat zij de koplopers vooral inspirerend vinden om hun wijze van organiseren. Daarom zijn deze gemeenten gevraagd om aan de hand van de drie hoofdelementen van corporate real estate management1 (CREM) inzicht te geven in hun vastgoedmanagement: richting (strategie, plannen), verrichtingen (uitvoering en resultaten) en inrichting (organisatorische vormgeving). In aanvulling hierop is gevraagd wat voor hen nog uitdagingen zijn in de komende vijf jaar. In dit artikel geven we een overzicht van wat deze voorbeeldgemeenten hebben geschreven over hoe zij met hun vastgoed om gaan.
  Originele taal-2Dutch
  TitelGemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed
  SubtitelPublic real estate international
  UitgeverijKoninklijke van Gorcum
  Pagina's33-41
  Aantal pagina's9
  ISBN van geprinte versie978-90-819774-6-3
  StatusPublished - 2015

  Keywords

  • maatschappelijk vastgoed
  • gemeenten overheid

  Citeer dit