Review on the macro-modeling alternatives and a proposal for modeling coupling beams in tall buildings

A. Emre Toprak, Ihsan Engin Bal, F. Gülten Gülay

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Review on the macro-modeling alternatives and a proposal for modeling coupling beams in tall buildings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering