Retention of movement technique: implications for primary prevention of ACL injuries

Wouter Welling, Anne Benjaminse, Alli Gokeler, Bert Otten

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

47 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Retention of movement technique: implications for primary prevention of ACL injuries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences