Resultaten onderzoek ICI 2018: resultaten onderzoek Indoor Comfort Index 2018, Onderwijsorganisatie Noord Nederland Locatie 2

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

43 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ondanks de toegenomen virtualisering van ons werk en de daarmee samenhangende nieuwe werkvormen is het kantoor voor veel mensen nog steeds de belangrijkste plek waar het werk wordt gedaan. Daarmee is het kantoor ook een plek waar veel tijd wordt doorgebracht. Maar hoe is de situatie feitelijk? En hoe beleven medewerkers het comfort in de kantoorgebouwen? De Indoor Comfort Index©, afgekort ICI, geeft inzicht.
Het doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken hoe medewerkers het binnenklimaat op een bepaald moment beleven. Verschillen en overeenkomsten tussen reële en gepercipieerde situaties worden ook inzichtelijk gemaakt. Met de resultaten krijgt de organisatie een gedetailleerd beeld van het binnenklimaat.
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 22 jun. 2018

Keywords

  • werkplekken
  • kantoorgebouwen
  • binnenklimaat

Citeer dit