Restaureren moet je (l)eren: realiseerbaarheid van restauratiewerkplaatsen in de gemeenten Oldambt en Het Hogeland

Derwin Schorren, Elisabeth Bulder (Editor)

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

Samenvatting

Groningers hechten aan hun cultureel erfgoed dat in sterke mate bijdraagt aan de identiteit van het gebied en aan hun ‘thuisgevoel’. Aardbevingen vormen momenteel een ernstige bedreigingen van het erfgoed in de provincie. Onderhoud en restauratie van het gebouwde cultureel-erfgoed is daardoor
hier nog urgenter dan in andere regio’s. Echter, de restauratiebranche en de monumentenzorg zijn complex georganiseerde werelden, waarin veel mensen in verschillende functies en vanuit verschillende perspectieven betrokken zijn. Daarnaast is het restauratie-onderwijs gefragmenteerd en nauwelijks in Noord-Nederland bereikbaar voor leerlingen en studenten die geïnteresseerd (zouden
kunnen) zijn in de branche. Dit onderzoek, dat in opdracht van de Provincie Groningen is uitgevoerd, wil een stapsteen leggen om te komen tot een meer laagdrempelige instap in de wereld van restauratie-onderwijs en -werk en zodoende een bijdrage leveren aan de opbouw van een groter
potentieel voor het restauratiewerk dat in deze provincie moet worden gedaan.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanze University of Applied Sciences, Groningen - Research Centre for Built Environment – NoorderRuimte
Aantal pagina's36
StatusPublished - 10 okt. 2022

Keywords

  • erfgoed
  • renovaties

Citeer dit