Restauratiebranche Provincie Groningen: Verkenning naar toekomstbestendigheid van onderwijs, arbeidsmarkt en innovaties

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

25 Downloads (Pure)

Samenvatting

De provincie Groningen heeft HanzePro gevraagd om een verkenning te doen naar de stand van zaken binnen de restauratiebranche in Groningen, met aandacht voor onderwijs, arbeidsmarkt en innovaties. Het doel van de verkenning is om te komen tot een realistisch en gezamenlijk beeld van de huidige situatie en wat vervolgens nodig is om de restauratiebranche in de provincie Groningen toekomstbestendig te maken. In het voorliggende rapport is de verkenning en haar uitkomsten beschreven.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's85
StatusPublished - 13 jul. 2020

Keywords

  • erfgoedbranche
  • provincie Groningen
  • arbeidsmarkt

Citeer dit