Responsive cyclohexane-based low-molecular-weight hydrogelators with modular architecture

Kjeld J C van Bommel, Cornelia van der Pol, Inouk Muizebelt, Arianna Friggeri, André Heeres, Auke Meetsma, Ben L Feringa, Jan van Esch

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Responsive cyclohexane-based low-molecular-weight hydrogelators with modular architecture'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering

Chemistry

Material Science