Response to: "The use of ultrasound for the estimation of muscle mass: one site fits most?"

Willemke Nijholt, Harriët Jager-Wittenaar, Aldo Scafoglieri, Hans Hobbelen, Cees van der Schans

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Response to: "The use of ultrasound for the estimation of muscle mass: one site fits most?"'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Engineering