RESPONS: Professional Excellence in Meaningful Music in Healthcare

Karolien Dons (Other), Anisa Xhomaqi (Photographer)

Onderzoeksoutput: Digital or Visual ProductsProfessional

Samenvatting

Professional Excellence in Meaningful Music in Healthcare (ProMiMiC) is het onderzoeksproject (2019-2023) naar persoonsgericht musiceren voor ziekenhuispatiënten en hun verpleegkundigen. In het onderzoek is de interprofessionele samenwerking tussen musici en verpleegkundigen onderzocht en is gekeken naar hoe persoonsgerichte (live) muziek kan worden ingezet als katalysator voor een compassievolle patiëntrelatie. Ook zijn modules voor onderwijs en professional development van musici en zorgprofessionals ontwikkeld. Het ProMiMiC consortium bestaat uit muziek- en ziekenhuiszorgpartners uit Groningen (met Hanzehogeschool als penvoerder), Den Haag, Wenen en Londen.
Originele taal-2Dutch
OutputmediaFilm
StatusPublished - 2023

Keywords

  • ProMiMiC
  • musici in de zorg
  • muziek en zorg
  • muziek in het ziekenhuis
  • interprofessionaliteit
  • compassie

Citeer dit