Bodemvervuiling in wadi's onderzocht met nieuwe methode

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

142 Downloads (Pure)

Samenvatting

Klimaatadaptatie staat in Nederland hoog op de agenda en vraagt om een
andere inrichting van de openbare ruimte. Grote regenbuien passen niet in
rioolbuizen dus wordt verharding vervangen door groen. Groenvoorzieningen
krijgen functies als waterberging en infiltreren regenwater in de bodem,
zoals bij wadi’s (water afvoer drainage en infiltratie). Het afstromend
regenwater dat infiltreert bevat verontreinigingen zoals PAK en zware
metalen die in de toplaag van de wadi worden afgevangen. De concentraties
zijn echter zo laag dat vervuiling pas na jaren meetbaar is.
Vertaalde titel van de bijdrageResearch on long term soil contamination in swales
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's11
TijdschriftH2O: tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling
Volume2019
Nummer van het tijdschriftmei
StatusPublished - mei 2019

Keywords

  • watermanagement
  • drainage
  • bodemverontreiniging

Citeer dit