Reproducibility and validity of the Dutch translation of the de Morton Mobility Index (DEMMI) used by physiotherapists in older patients with knee or hip osteoarthritis

Marielle P Jans, Vera C Slootweg, Cecile R Boot, Natalie A de Morton, Geert van der Sluis, Nico L van Meeteren

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reproducibility and validity of the Dutch translation of the de Morton Mobility Index (DEMMI) used by physiotherapists in older patients with knee or hip osteoarthritis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions