Relocating a nursing home

Annette van den Beemt, Mark P. Mobach

Onderzoeksoutput: Contribution to conference proceedingAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Relocating a nursing home'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Nursing and Health Professions

Social Sciences