Reliability and validity of ultrasound to estimate muscles: a comparison between different transducers and parameters

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Reliability and validity of ultrasound to estimate muscles: a comparison between different transducers and parameters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences