Reliability and validity of ten consumer activity trackers

Thea Kooiman, Manon L. Dontje, Siska Sprenger, Wim Krijnen, Cees van der Schans, Martijn de Groot

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

143 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reliability and validity of ten consumer activity trackers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences