Reïntegratie bij langer durend ziekteverzuim: een longitudinaal onderzoek naar (inter)acties van werknemer, leidinggevende en bedrijfsarts

Betsy van Oortmarssen

Onderzoeksoutput: PhD Research internal, graduation external

536 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reïntegratie bij langer durend ziekteverzuim: een longitudinaal onderzoek naar (inter)acties van werknemer, leidinggevende en bedrijfsarts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Medicine and Dentistry