Reïntegratie bij langer durend ziekteverzuim: een longitudinaal onderzoek naar (inter)acties van werknemer, leidinggevende en bedrijfsarts

Betsy van Oortmarssen

Onderzoeksoutput: PhD Research internal, graduation external

504 Downloads (Pure)

Samenvatting

In Nederland is de verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim en reïntegratie sinds het begin van de jaren negentig stap voor stap verschoven van het collectieve domein naar de individuele werkgever en werknemer. Achtereenvolgende wetswijzigingen hadden tot doel het ziekteverzuim en de instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen terug te dringen. De wijzigingen hebben ingrijpende gevolgen voor wat op het gebied van reïntegratie wordt verwacht van de zieke werknemer, de leidinggevende die belast is met de begeleiding en de bedrijfsarts die hen daarbij ondersteunt. Deze studie richt zich op het handelen van deze meest direct betrokkenen in situaties van langer durend (langer dan zes weken) ziekteverzuim in relatie tot het gedrag dat door de wetgever van hen
wordt verwacht.
Vertaalde titel van de bijdrageReintegration after long-term sick leave: a longitudinal study of actions by and interactions among employees, managers and occupational physicians
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Utrecht University
Begeleider(s)/adviseur
  • Leisink, P.L.M., Supervisor, Externe Persoon
  • van Lieshout, Harm, Supervisor
Datum van toekenning23 mei 2014
Plaats van publicatieGroningen
Gedrukte ISBN's978-90-805658-0-7
StatusPublished - apr. 2014

Keywords

  • verzuimbeleid
  • re-integratie
  • arbeid
  • ziekmelding

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Reïntegratie bij langer durend ziekteverzuim: een longitudinaal onderzoek naar (inter)acties van werknemer, leidinggevende en bedrijfsarts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit