Regioparken – een ontwerpopgave in het geürbaniseerde landschap

Angelika Fuchs

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

29 Downloads (Pure)

Samenvatting

Regioparken zijn instrumenten in de ruimtelijke ordening voor stedelijke regio’s met betrekking tot het landschap. De ontwikkeling van regioparken moet op strategische wijze het belang van het recreatief buitengebied in de zin van een multifunctionele landschapsontwikkeling versterken ten opzichte van andere belangen zoals woningbouw of bedrijventerreinen. Regioparken zijn informele instrumenten, hieraan zijn geen restrictieve consequenties verbonden.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijHanzehogeschool Groningen
Aantal pagina's23
StatusPublished - 2010

Keywords

  • ruimtelijke ordening
  • landschapsontwikkeling
  • recreatiegebieden

Citeer dit