Regionale preventie van arbeidsmarktdiscrepanties via strategische personeelsplanning

Harm van Lieshout, Kathinka Geling, Anneloes Scholing, Jan Cornelis Kamphorst

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

656 Downloads (Pure)

Samenvatting

De auteurs doen in deze bijdrage verslag van de ontwikkeling van een instrument en methode die werkgevers een beter zicht geven op huidige en toekomstige personeelsbehoefte. De eerste ervaringen met instrument en methode onder negen werkgevers in Eemsdelta-regio zijn positief: de informatie over personeel wordt preciezer, mutaties worden bijgehouden, en in de verwachte personeelsbehoefte wordt meer rekening gehouden met economische en technologische ontwikkelingen. Het beoogde gevolg van de verbeterde informatie is dat onverwachte personeelstekorten minder optreden. De andere regionale partners op de arbeidsmarkt (gemeenten en UWV, opleidingsinstituten, werkzoekenden) profiteren als werkgevers de verbeterde informatie willen delen en beschikbaar stellen voor analyse op regionaal niveau; de regionale arbeidsmarkt als geheel wordt transparanter. Op basis van de pilot is nu een baanopeningenmonitor voor werkgevers in de hele arbeidsmarktregio Groningen gestart.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1-20
TijdschriftTijdschrift voor HRM
Volume19
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2016

Keywords

  • arbeidsmarkt
  • personeelsbehoefte
  • eemsdelta

Citeer dit