Regenwateroverlast: van elkaar leren door bij elkaar in de keuken te kijken

Antal Zuurman, Floris Boogaard

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

88 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit artikel bepleit te leren door te kijken wat anderen al hebben bedacht en te leren van hun ervaring op het gebied van klimaatbeheersing. Een manier die daarbij kan helpen is 'mappen' (in kaart brengen)
van voorbeeldprojecten. Dat is precies wat via Climatescan.nl mogelijk is.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)19-20
TijdschriftRIORAMA, vaktijdschrift voor riooltechnologie
Volume18
Nummer van het tijdschriftapr/mei/juni
StatusPublished - jun. 2017

Keywords

  • klimaatsverandering
  • watermanagement
  • leefomgeving
  • kennisuitwisseling

Citeer dit