Regeldruk ondernemers vermindert door vraaggerichte dienstverlening

  Onderzoeksoutput: Web publication/siteOther research output

  Samenvatting

  Vraaggerichte dienstverlening, waarbij de ondernemer niet merkt dat hij te maken heeft met gemeente of UWV, maakt dat ondernemers geen hinder ondervinden van de vele wet- en regelgeving die gepaard gaat met de Participatiewet en de Quotumwet.

  Keywords

  • ondernemers
  • participatiewet
  • regeldruk
  • werkgeversdienstverlening

  Citeer dit