Reflecties op de inzet van ervaringsdeskundige onderzoekers: SPRINT-project

Petra Havinga (First author), Charlotte Wunderink, Frank Bogman

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

Samenvatting

Ervaringsdeskundigen (ED’s) zijn nadrukkelijk bij de opzet en uitvoering van het SPRINT-project (zie blz. 16-27) betrokken, onder andere als gespreksleider tijdens de focusgroepen. Met hen is teruggekeken hoe zij hun inzet hebben ervaren, wat zij de eventuele meerwaarde voor het project vinden en wat de impact op hun eigen ontwikkeling was. Ook de onderzoeker blikt terug.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)40-42
Aantal pagina's3
TijdschriftParticipatie en herstel
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - dec. 2023

Keywords

  • ervaringsdeskundigheid
  • SPRINT
  • onderzoekers

Citeer dit