Recovery College in Nederland

Louis Polstra, Sanne Driest

Onderzoeksoutput: PaperOther research output

65 Downloads (Pure)

Samenvatting

Niks is zo complex als hulp- en dienstverlening aan multiproblem cliënten. Niet alleen kampen zij met veel problemen, de problemen grijpen ook nog eens in elkaar waardoor er een bijna onontwarbare kluwen ontstaat. Zonder multidisciplinaire samenwerking kom je er niet. Studenten van de specialisatie Recht & Multiproblem ervaren dat in levenden lijve. Een groot deel van de specialisatie brengen ze door in het werkveld, waar ze onderzoeken doen voor organisaties als het Veiligheidshuis, Verslavingszorg Noord Nederland en de leerplichtambtenaar. Deze organisaties werken met multiproblem cliënten. Door deze unieke en nauwe samenwerking bereiden studenten zich optimaal voor op de professionele wereld waar zij in terecht komen na hun studie.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's1
StatusPublished - 2015

Keywords

  • hulpverlening
  • multidisciplinaire samenwerking
  • hoger onderwijs

Citeer dit