Re-integratie valt in de praktijk tegen

Leni Beukema

  Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewProfessional

  Samenvatting

  Hoe pakt de nieuwe wetgeving in de praktijk uit bij de re-integratie van een langdurig zieke werknemer? Dat valt nogal tegen. Volgens dr. Leni Beukema, lector Duurzaam HRM aan de Hanzehogeschool Groningen, is het een belangrijk onderwerp, omdat in de wetgeving sinds de jaren negentig een grote verschuiving in verantwoordelijkheden heeft plaatsgehad: van het collectieve domein naar de individuele werkgever en werknemer. Beukema vat voor PW De Gids het proefschrift ‘Re-integratie bij langer durend ziekteverzuim. Een longitudinaal onderzoek naar (inter)acties van werknemer, leidinggevende en bedrijfsarts’ samen en noemt de plus- en minpunten.
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's2
  TijdschriftPW De Gids
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 11 jun. 2014

  Keywords

  • hrm
  • ziekteverzuim
  • re-integratie

  Citeer dit