Rapportage Bslim 2018-2019: Onderzoeksresultaten van wijkgerichte interventies in Bslim wijken gemeente Groningen

Ben Moolenaar, Roos Dreijer

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

32 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het schooljaar 2018-2019 zijn door Bslim collega’s bewegingsonderwijs, evenals voorgaande jaren, diverse interventies uitgevoerd om de actieve, sportieve en gezonde leefstijl van leerlingen in het basisonderwijs te stimuleren. Het lectoraat bewegingsonderwijs en jeugdsport heeft de monitoring van effecten van de interventies voor haar rekening genomen
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's76
StatusPublished - jun. 2019

Keywords

  • bewegen (activiteit)
  • kinderen
  • actieve, sportieve leefstijl

Citeer dit