Rapportage Bslim 2017-2018

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

82 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het schooljaar 2017-2018 zijn door Bslim collega’s bewegingsonderwijs, evenals voorgaande jaren, diverse interventies uitgevoerd om de actieve, sportieve en gezonde leefstijl van leerlingen in het basisonderwijs te stimuleren. Het lectoraat bewegingsonderwijs en jeugdsport heeft de monitoring van effecten van de interventies voor haar rekening genomen.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's62
StatusPublished - 10 jul 2018

Keywords

  • bewegingsonderwijs
  • wijkgerichte interventies

Citeer dit