Rapportage Bslim 2016-2017: Onderzoeksresultaten van wijkgerichte interventies in Bslim wijken gemeente Groningen

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

6 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het schooljaar 2016-2017 zijn door Bslim collega’s bewegingsonderwijs, evenals voorgaande jaren, diverse interventies uitgevoerd om de actieve, sportieve en gezonde leefstijl van leerlingen in het basisonderwijs te stimuleren. Het lectoraat bewegingsonderwijs en jeugdsport heeft de monitoring van effecten van de interventies voor haar rekening genomen.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's31
StatusPublished - okt 2017

Keywords

  • bewegen (activiteit)
  • kinderen
  • actieve, sportieve leefstijl

Citeer dit