Rapport panelgesprekken Monitor vensterscholen 2018: In gesprek met de partners van vijf vensterscholen over hun vensterschoolontwikkeling

Onderzoeksoutput: ReportProfessional

135 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het voorjaar van 2018 heeft het lectoraat Integraal Jeugdbeleid van de Hanzehogeschool Groningen in opdracht van de stuurgroep Vensterscholen panelgesprekken gevoerd met vijf vensterscholen. Het vertrekpunt voor die gesprekken vormde de resultaten uit de Monitor vensterscholen 2015 – 2017. De Monitor vensterscholen bevatte vooral cijfers over de mate van tevredenheid en het ambitieniveau van de vensterschoolteams over hun ontwikkeling. De panelgesprekken hadden tot doel om meer zicht te krijgen op de verhalen achter de cijfers: waar zijn we trots op, waar werken we aan en waarom, waar lopen we tegenaan en wat zijn onze aandachtpunten voor de toekomst?
In dit rapport is een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de panelgesprekken opgenomen waarbij de pijlers van de vensterschool: pedagogisch fundament, doorgaande lijn, ouderbetrokkenheid, ondersteuning en zorg en randvoorwaarden gevolgd worden. Tot slot is er van elk panelgesprek een kleurrijke fact sheet gemaakt.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's17
StatusPublished - 12 jul. 2018

Keywords

  • vensterscholen
  • pedagogiek
  • ouderbetrokkenheid
  • ondersteuning

Citeer dit