Rapport Inwonersvisies Drentsche Aa - Landschap & Energie

  Onderzoeksoutput: ReportProfessional

  74 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Dit rapport behandelt de uitkomsten van onderzoek naar hoe inwoners in het Nationaal Park Drentsche Aa denken over de energietransitie in hun bijzondere leefomgeving. Op basis van bureauonderzoek, een vragenlijst (apart rapport) en geprekstafels werd dit in kaart gebracht. Dit rapport is de uitwerking van de deelstudie Inwonersvisies, één van de drie deelstudies van het programma Energietransitie & Participatie Drentsche Aa dat de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en BOKD uitvoeren voor het Overlegorgaan van het Nationaal Park Drentsche Aa.
  Originele taal-2Dutch
  Aantal pagina's44
  StatusPublished - 12 apr. 2023

  Keywords

  • bewoners
  • landschap
  • energietransitie
  • nationaal park drentsche aa
  • erfgoed
  • natuur
  • lokale gemeenschappen

  Citeer dit