Rapid chemoenzymatic route to glutamate transporter inhibitor l -TFB-TBOA and related amino acids

Haigen Fu, Sabry H H Younes, Mohammad Saifuddin, Pieter G Tepper, Jielin Zhang, Erik Keller, André Heeres, Wiktor Szymanski, Gerrit J Poelarends

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Rapid chemoenzymatic route to glutamate transporter inhibitor l -TFB-TBOA and related amino acids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences