Raising the organizational capacity of voluntary sport clubs: a process consultation approach

Vertaalde titel van de bijdrage: Vitaliseren van sportverenigingen: Een procesgerichte ontwikkelaanpak

Bake Dijk, Hans Slender, Heleen Meijburg, Maikel Waardenburg, Johan de Jong

Onderzoeksoutput: AbstractOther research output

36 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vitaliseren van sportverenigingen: Een procesgerichte ontwikkelaanpak'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology